PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

PTMEW i PSEW współpracują na rzecz podpisania sektorowej deklaracji współpracy na rzecz rozwoju MEW w Polsce

26-02-2020
Aktualności Polska » Polska

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej podjęły współpracę na rzecz przygotowania oraz podpisania i wdrożenia w życie "Deklaracji na rzecz Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce".

 

Dokument ten będzie stanowił trójstronną deklarację woli podjęcia wspólnych oraz indywidualnych inicjatyw przez trzy sygnujące go Strony: stronę rządowo-administracyjną, stronę inwestorsko-deweloperską oraz stronę łańcucha dostaw dla sektora.

 

Inicjatywy deklarowane przez Strony "Deklaracji..." skupiały się będą wokół obszarów tematycznych związanych z następującymi zagadnieniami:

 

  • uproszeczenie procesu inwestycyjnego
  • stworzenie stabilnych perspektyw dla rozwoju rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
  • uzyskanie tzw. local content w łańcuchu dostaw na poziomie 60% w fazie realizacyjnej oraz 70% w fazie eksploatacji do 2030 roku
  • stały wzrost ilości miejsc pracy bezpośrednio w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
  • stały wzrost wartości rocznej eksportu polskiego przemysłu energetyki morskiej
  • rozwój oferty i systemu edukacji na potrzeby sektora morskiej energetyki wiatrowej
  • nakłady na badania i rozwój związane z morską energetyka wiatrową

 

Projekt "Deklaracji..." bazuje na przykładzie brytyjskiego "Offshore Wind Sector Deal" podpisanego przez szeroką reprezentację branży oraz stronę rządową w marcu 2019 roku.

 

Prace nad ostatecznym kształtem i treścią dokumentu powinny zakończyć się w czerwcu 2020 r.

 

pb.pl

Powrót