PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

PTMEW i Politechnika Gdańska otwierają studia podyplomowe na kierunku MEW

21-08-2019
Aktualności Polska » Polska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej we współpracy oraz pod patronatem Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej uruchomi w roku akademickim 2019/2020 po raz pierwszy w Polsce studia podyplomowe na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa.

 

Słuchacze studiów będą mieli możliwość zdobycia  lub pogłębienia wiedzy o morskiej energetyce wiatrowej jako najprężniej rozwijającej się na świecie technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

 

Uruchomienie pilotażowej edycji studiów na tym kierunku związane jest bezpośrednio z oczekiwanym w najbliższych latach intensywnym rozwojem rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku przewidziano realizację morskich farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 10 GW, co czyni z Polski potencjalnego lidera branży w Europie. Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry na potrzeby tak dużego rynku.

 

Inwestycja w ten sektor energetyki dodatkowo uzasadniona jest dobrze rozwiniętym w Polsce łańcuchem dostaw dla branży offshore wind, realizującym zlecenia dla projektów morskich farm zlokalizowanych na rynkach zagranicznych, włączając w to budowę światowej klasy jednostek pływających służących do budowy i obsługi farm wiatrowych na morzu, specjalistyczne konstrukcje stalowe, osprzęt elektryczny czy usługi badawczo-pomiarowe.

 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych. Program studiów umożliwi zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat technologii wykorzystywanych w sektorze, jak również na temat funkcjonowania rynków morskiej energetyki wiatrowej oraz wszystkich aspektów przygotowania i realizacji projektów morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

 

Pełny program studiów oraz zasady rekrutacji dostępne będą wkrótce na stronie https://oio.pg.edu.pl/mew/

 

Źródło: PTMEW, gospodarkamorska.pl

 

 

Powrót