PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

PSE S.A. zasiliło skład Zespołu ds. Rozwoju Sieci Morskich PTMEW

17-12-2014
Aktualności Polska » Polska

Decyzją Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. do Zespołu weszli Adam Oleksy oraz Sławomir Gierada.

 

Celem działań Zespołu ds. Rozwoju Sieci Morskich jest wypracowanie założeń koncepcji programowo-przestrzennej rozwoju zintegrowanych sieci morskich, w tym przyłączenia morskich farm wiatrowych do sieci na lądzie oraz transgranicznego przesyłu energii elektrycznej z wykorzystaniem tzw. Szyny Bałtyckiej.

Powrót