PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

PSE bada poziom zainteresowania realizacją projektów MFW w Polsce

08-05-2018
Aktualności Polska » Polska

Zgodnie z wcześniejszą deklaracją Prezesa PSE S.A. Eryka Kłossowskiego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozpoczęły badanie ankietowe, adresowane do wszystkich zainteresowanych inwestycjami w morskie elektrownie wiatrowe.

 

"Celem ankiety jest oszacowanie poziomu zdolności wytwórczych MFW oraz ustalenie stanu zaawansowania projektów MFW." Dane uzyskane w ankiecie zostaną wykorzystane w dalszych fazach planowania rozwoju sieci przesyłowej.

 

Przypominamy, iż w niedawnym wywiadzie dla dziennika "Rzeczpospolita" Prezes Kłossowski zapowiedział, iż w przypadku uzyskania w wyniku badania ankietowego deklaracji realizacji inwestycji o łącznej mocy minimalnej 8 GW PSE rozważy zaprojektowanie oraz realizację koncepcji morskich sieci przesyłowej.

 

Źródło: PSE S.A.

Powrót