PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Prospects of the offshore wind energy development in poland – offshore wind industry in the coastal cities and port areas

27-02-2012
Archiwum wydarzeń » 2012


PERSPEKTYWY ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE - PLANOWANIE INWESTYCJI W OŚRODKACH PRZEMYSŁOWO-PORTOWYCH


W dniach 6-8 marca 2012r. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja TRANSPORT WEEK 2012, w ramach której w dniu 8 marca Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej zorganizowało seminarium pt. Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce  planowanie inwestycji w ośrodkach przemysłowo-portowych.


Tematyka seminarium obejmowała zagadnienia dotyczące planowania i realizacji inwestycji sektora morskiej energetyki wiatrowej w ośrodkach przemysłowo-portowych, rolę portów morskich w fazie budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych oraz technologie i produkcję przemysłową dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.

 

Powrót