PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Projekty MFW Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk I uzyskały warunki przyłączenia do sieci

30-01-2019
Aktualności Polska » Polska

Należąca do Equinor i Polenergii spółka MFW Bałtyk II Sp. z o.o., realizująca projekt morskiej farmy wiatrowej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim, uzyskała warunki przyłączenia do sieci źródeł o łącznej mocy 240 MW.

 

Warunki określają m. in. zakres inwestycji do zrealizowania po stronie inwestora oraz operatora sieci PSE S.A. w celu zabezpieczenia przyłączenia oraz wyprowadzenia mocy z planowanej farmy wiatrowej. Inwestycje będą musiały zostać uzgodnione z Prezesem URE.

 

AKTUALIZACJA:

W dniu 30.01.2019 r. Polenergia S.A. poinformowała o uzyskaniu warunków przyłączenia dla projektu Polenergia Bałtyk I o maksymalnej mocy 1560 MW. Tym samym całkowita moc projektów morskich farm wiatrowych, należących do Polenergii oraz Equinor, dla których wydano warunku przyłączenia, wzrosła do poziomu 3000 MW.

 

 

Źródło: cire.pl, cire.pl

 

 

Powrót