PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Projekty B-Wind i C-Wind z warunkami przyłączenia do sieci

26-10-2020
Aktualności Polska » Polska

Dwa kolejne projekty MFW zlokalizowane w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego uzyskały od PSE S.A. warunki przyłączenia do sieci na całkowitą moc 399 MW. Są to projekty B-Wind i C-Wind realizowane przez joint venture Engie oraz EDP Renewables o nazwie Ocean Winds.

 

Tym samym całkowita moc polskich projektów offshore wind z warunkami przyłączenia do sieci lub umowami przyłączeniowymi wynosi obecnie ok. 8,4 GW.

 

Źródło: 4Coffshore.com

 

Powrót