PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Projekt ustawy o OZE na Komitecie Stałym RM

22-01-2014
Aktualności Polska » Polska

 

Po zakończeniu prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) został on wysłany do Komitetu Stałego RM.

 
W czwartek 16.01.2014 był przedstawiony na obradach Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Ministerstwo Gospodarki zakłada, że ustawa OZE dzięki szybkiemu skierowaniu do parlamentu wejdzie w życie z początkiem 2015 roku. Wiceminister Gospodarki, Jerzy Pietrewicz, ma nadzieję, że projekt ustawy jeszcze w tym miesiący zostanie skierowany pod obrady sejmu. Przewiduje się, że aukcje na zakup „zielonej energii” będę ogłaszane co najmniej raz w roku.

 

Ustawa przede wszystkim wprowadza nowe zasady wsparcia dla OZE. Projekt ustawy zakłada odejście od dzisiejszego systemu dotowania bieżącej produkcji energii ze źródeł odnawialnych na rzecz systemu aukcyjnego, w którym ten, kto zaoferuje najniższą cenę takiej energii, otrzyma gwarancję jej zakupu nawet przez 15 lat po zaoferowanej cenie waloryzowanej o wskaźnik inflacji.

 

Źródło: cire.pl

Powrót