PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Projekt ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów

07-02-2014
Aktualności Polska » Polska

 

 

 

PTMEW zaprasza na VIII Seminarium Akademii OFFSHORE, podczas którego przedstawiony zostanie Sector Deal - model brytyjskiego, trójstronnego porozumienia na rzecz rozwoju sektora offshore wind, zawartego w marcu 2019 r. pomiędzy przedstawicielami przemysłu morskiej  energetyki wiatrowej, kluczowymi deweloperami oraz inwestorami, a stroną rządową.

Oprócz obszernej analizy dokumentu w ramach programu Akademii OFFSHORE odbędzie się debata nt. możliwości zawarcia podobnego porozumienia na rzecz rozwoju polskiego sektora offshore wind z udziałem kluczowych interesariuszy po stronie administracji, deweloperów oraz przemysłu.


 

RAMOWA AGENDA VIII SEMINARIUM:

 

 

08:30 - 09:15
Rejestracja, kawa powitalna
   
09:15 - 09:30 Przywitanie Gości
   
09:30 - 10:30 Sesja I: Sector Deal – Wprowadzenie
  Przedstawiciel BEIS - Department for Business, Energy and Industrial Strategy (rząd Wlk. Brytanii) (tbc.)
    Brytyjski rynek offshore wind - status quo/plan rozwoju

  Polityka rządu Wlk. Brytanii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej
    Geneza i cel podpisania Sector Deal
    Status prawny Sector Deal
    Główne zagadnienia oraz cele określone w Sector Deal
   
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
   
10:45 - 11:45 Sesja II: Sector Deal - treść porozumienia
  Benjamin Sykes - Oersted, przewodniczący Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Szczegółówy zakres dokumentu
    Znaczenie dokumentu dla brytyjskiego sektora offshore wind
    Sector Deal z perspektywy deweloperów, w tym Oersted
    Praktyczne zastosowanie Sector Deal
   
11:45 - 12:00 Przerwa kawowa
   
12:00 - 13:00 Sesja III: Sector Deal - architektura oraz metody wdrażania porozumienia
  Benjamin Sykes - Przewodniczący OWIC
  Przedstawiciel BEIS
    Rola Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Partnerzy oraz główni interesariusze porozumienia
    Wdrażanie - praktyka realizacji porozumienia, ewaluacja efektów
   
13:00 - 14:00 Lunch
   
14:00 - 15:20 Sesja IV: Debata z udziałem kluczowych interesariuszy nt. możliwości wdrożenia podobnego porozumienia w Polsce
   
15:20 - 15:30 Podsumowanie
   
  Program może ulec nieznacznym zmianom.

 

Formularz rejestracji

 

 
Finał rządowego etapu prac nad ustawą o OZE

 

Rządowe Centrum Legislacyjne w ubiegłym tygodniu opublikowało kolejną, trzecią wersję projektu tej ustawy. Dodatkowo w publikacji RCL znalazły się opinie prawne na temat skutków projektowanych regulacji oraz ich uzasadnienia. Janusz Pilitowski, dyrektor departamentu energetyki odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki zapowiedział, że finalny projekt ustawy znajdzie się w Sejmie jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku. Przedwczoraj wprowadzono do projektu poprawki redakcyjne.

 

Dziś, 7 lutego 2014 roku Stały Komietet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy, w którym przewiduje się odejście od dotacji do produkcji energii odnawialnej na rzecz systemu aukcyjnego, w ramach którego producenci energii z odnawialnych źródeł mieliby  zagwarantowany zbyt na swój produkt poprzez licytację. Decydujące bedzie kryterium najniższej ceny. Właściciele tzw. "mikroinstalacji" będa mogli według projektu ustawy sprzedawać nadwyżki swojej produkcji za 80% ceny rynkowej.

 

Źródło: wnp.pl

Powrót