PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii gotowy

05-10-2012
Aktualności Polska » Polska


Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad przygotowaniem ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa o OZE). Dokument zostanie przekazany na Komitet do Spraw Europejskich. Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów i Rady Ministrów, a następnie do prac legislacyjnych w Parlamencie.

Projekt ustawy o OZE

Uzasadnienie do projektu

Ocena Skutków Regulacji


Źródło
 

Powrót