PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Projekt programu sektorowego "OFFSHORE INNOWACJE" wpłynął do NCBR

03-10-2014
Aktualności Polska » Polska

Polskie Forum Przemysłu Offshore złożyło do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o ustanowienie programu sektorowego "OFFSHORE INNOWACJE".

 

Wniosek zostanie poddany ocenie formalnej. Następnie wyznaczeni zostaną branżowi eksperci krajowi, którzy dokonają oceny merytorycznej wniosku. Na podstawie oceny merytorycznej ogłoszony zostanie termin negocjacji z wnioskodawcą, celem wyjaśnienia lub przedstawienia uwag i komentarzy. Kolejnym etapem prac NCBR jest przedstawienie wniosku członkom rady naukowej NCBR, których decyzja stanowić będzie o uruchomieniu lub nie danego programu sektorowego.

 

Celem programu jest realizacja badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi sektora przemysłu OFFSHORE w Polsce przy współfinansowaniu przez NCBR i podmioty gospodarcze sektora. Wkład własny wnioskodawcy wynosi 170 mln złotych.

Powrót