PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Projekt "ustawy offshore" przyjęty jednogłośnie przez Senat RP

13-01-2021
Aktualności Polska » Polska

Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych został w dniu 13 stycznia 2021 r. jednogłośnie przyjęty przez Senat RP.

 

Powoduje to wyczerpanie ścieżki legislacyjnej w polskim parlamencie. Następnie projekt ustawy trafi do podpisu Prezydenta RP, po czym projekt stanie się obowiązującym w Polsce prawem.

 

Projekt ustawy zawiera szereg krytycznie ważnych dla przedstawicieli sektora offshore wind regulacji z obszaru m. in. systemu wsparcia, sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w MFW, realizacji infrastruktury przesyłowej itd.

 

 

Powrót