PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Prezydent RP podpisał Ustawę o obszarach morskich

25-09-2015
Aktualności Polska » Polska

Uchwalony przez parlament w dn. 4 sierpnia 2015 roku projekt Ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich został podpisany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 24 września br. Ustawa wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu aktu w Dzienniku Ustaw, czyli od 19.10.2015.

 

Nowa Ustawa reguluje m. in. kwestie związane z długością ważności pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, przedłużając okres ważności z 6 do 8, a opcjonalnie nawet do 10 lat. Ponadto w ustawie uregulowano prawny status planowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

Powrót