PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Prezydent podpisał ustawę o OZE

11-03-2015
Aktualności Polska » Polska

11 marca 2015 roku Prezydent RP podpisał ostateczny projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, nad którą prace trwały od 2011 roku.

 

Najważniejsze zmiany w dotychczasowym systemie wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych wprowadza zawarta w ustawie, tak zwana "poprawka prosumencka". Dzięki niej poziom wsparcia dla producentów ze strony państwa znacząco wzrośnie i wynieść może nawet 75 groszy za kilowatogodzinę wyprodukowanej energii ze źródła o mocy do 10 kW.

 

Istotne zmiany zajdą również w kwestii wyłaniania instalacji objętych wsparciem. Dotychczasowy system świadect pochodzenia, który obowiązywał będzie do końca bieżącego roku, zastąpiony zostanie przez system aukcyjny. Gwarancję piętnastoletniego okresu odbioru wyprodukowanej energii otrzyma producent, który zaoferuje najniższą stawkę za kWh. Cene wyjściową ustalał będzie minister właściwy.

 

Źródło: wnp.pl

Powrót