PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydał pierwsze decyzje dot. wsparcia dla trzech projektów MFW

08-04-2021
Aktualności Polska » Polska

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przyznał kontrakt różnicowy dla trzech projektów MFW. Prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zapewniające cenę nie wyższą niż 319,60 zł/MWh zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, tzw. ustawą offshore zostało przyznane trzem projektom MFW:


1. 1045 MW EW Baltica 3 (PGE Polska Grupa Energetyczna / Ørsted )
2. 1498 MW EW Baltica 2 (PGE Polska Grupa Energetyczna / Ørsted )
3. 350 MW F.E.W. Baltic II (RWE Renewables)

 

Kolejnym krokiem będzie uzyskanie potwierdzenia Komisji Europejskiej odnośnie zgodności decyzji z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej.Wnioski złożone przez kolejnych wytwórców są nadal rozpatrywane.


Na mocy ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) jest także zobowiązany do publikowania planów łańcucha dostaw materiałó i usług przedstawiowych przez wytwórców.
 

Źródło: ure.gov.pl

Powrót