PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Prezes URE rozpatrzył wniosek Ocean Winds w ramach tzw. I fazy wsparcia

30-06-2021
Aktualności Polska » Polska

Prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (MFW) zostało przyznane Oceans Winds dla projektu B&C-Wind Polska o zainstalowanej elektrycznej mocy 369 MW .

 


Kolejnym krokiem dla uzyskania wsparcia jest weryfikacja zgodności z rynkiem wewnętrznym oimocy publicznej przyznanie wytwórcy na dany projekt przez Komisję Europejską.

 


Wniosek Ocean Winds jest dziewiątym i ostatnim wnioskiem, dla którego wydano decyzję w ramach tzw. I fazy wsparcia.
Dotychczas wydano decyzje dla następujących projektów:

 


•    MFW Bałtyk II Sp. z o.o. – o mocy zainstalowanej elektrycznej MFW – 720 MW,
•    MFW Bałtyk III Sp. z o.o. – o mocy zainstalowanej elektrycznej MFW – 720 MW,
•    Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. - moc zainstalowana elektryczna MFW 1498 MW,
•    Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. - moc zainstalowana elektryczna MFW 1045 MW,
•    Baltic Trade and Invest  Sp. z o.o. - moc zainstalowana elektryczna MFW 350 MW,
•    MFW B&C-Wind Polska – moc zainstalowana elektryczna MFW 369 MW.

 


Dla każdego z projektów opublikowane zostały plany łańcuchów i usług. Materiały są dostępne pod poniższym linkiem:
 

 

Plany łańcucha dostaw

 


Źródło: ure.gov.pl
 

Powrót