PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Prezes URE rozpatrzył wniosek dotyczący wsparcia w ramach I fazy dla projektu Baltic Power

15-06-2021
Aktualności Polska » Polska

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydał pozytywną decyzję o przyznaniu projektowi Baltic Power prawa do pokrycia ujemnego salda energii elektrycznej wyprodukowanej w morskich farmach wiatrowych i wprowadzonej do sieci, na poziomie nie wyższym niż ustalona cena referencyjna 319,6 PLN za 1 MWh.

 

Decyzja wydana przez Prezesa URE wymaga zatwierdzenia przez Komisję Europejską, która zweryfikuje ją pod kątem zgodności z wewnętrznym rynkiem pomocy publicznej.

 


Rozpatrzony wniosek dotyczy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy do 1,2 GW. Projekt realizowany jest w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power, która objęła 49 % udziałów w projekcie. Obszar inwestycji zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa.

 


Decyzja w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wyprodukowanej w morskich farmach wiatrowych dla Baltic Power Sp. Z o.o. jest szóstą wydaną przez Prezesa URE. W kwietniu i maju br. rozpatrzone zostały wnioski dla projektów:

 


•    MFW Bałtyk II Sp. z o.o. – o mocy zainstalowanej elektrycznej MFW – 720 MW,
•    MFW Bałtyk III Sp. z o.o. – o mocy zainstalowanej elektrycznej MFW – 720 MW,
•    Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. - moc zainstalowana elektryczna MFW 1498 MW,
•    Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. - moc zainstalowana elektryczna MFW 1045 MW,
•    Baltic Trade and Invest  Sp. z o.o. - moc zainstalowana elektryczna MFW 350 MW.
 


Źródło: ure.gov.pl, balticpower.pl
 

Powrót