PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Prace na ustawą o OZE trwają

24-09-2014
Aktualności Polska » Polska

Zeszłotygodniowe wysłuchanie publiczne na temat zapisów projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii przyniosło ożywienie dyskusji publicznej na temat tego aktu.

 

Najczęściej powtarzane pod adresem autorów projektu zarzuty dotyczą braku przejrzystych zasad, które regulowałyby płynne przejście z systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego, zawartego w projekcie ustawy. Sam system aukcyjny również krytykowany jest przez organizacje branżowe  za faworyzowanie wytwórców zielonej energii, generujących niższe koszty produkcji, brak elastyczności. Podnoszona jest również kwestia nieobjęcia systemem wsparcia małych producentów, wytwarzających poniżej 4000 kWh energii elektrycznej rocznie

 

Obecnie projekt procedowany jest przez komisję. Następnie trafi pod głosowanie w Sejmie i Senacie, by do końca roku podpis pod nim mógł złożyć prezydent.

 

Źródło: cire.pl

Powrót