PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Powołano zespół parlamentarny ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

09-11-2017
Aktualności Polska » Polska

Głównym zadaniem zespołu będzie praca nad projektami aktów prawnych, które mają zagwarantować optymalne warunki otoczenia prawnego dla morskiej energetyki wiatrowej, ułatwiające i przyspieszające rozwój tego sektora w Polsce.

 

Zespół został utworzony przez posła Zbigniewa Gryglasa. Do współpracy w ramach zespołu zaproszone zostanie szerokie grono przedstawicieli sektora: organizacje branżowe, eksperci, praktycy, reprezentanci firm z branży etc.

 

Źródło: gospodarkamorska.pl

Powrót