PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Powołanie Zespołu ds. Rozwoju Sieci Morskich

12-12-2014
Aktualności Polska » Polska

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej powołało Zespół ds. Rozwoju Sieci Morskich, którego celem będzie wypracowanie założeń koncepcji programowo-przestrzennej rozwoju zintegrowanych sieci morskich, w tym przyłączenia morskich farm wiatrowych do sieci na lądzie oraz transgranicznego przesyłu energii elektrycznej z wykorzystaniem tzw. Szyny Bałtyckiej.

 

Zaproszenie do udziału w pracach Zespołu przyjęli przedstawiciele administracji morskiej oraz eksperci z zakresu energetyki oraz zagadnień morskich, w tym przedstawiciele instytucji naukowych i badawczych: Politechniki Gdańskiej, Instytutu Morskiego w Gdańsku, Instytutu Energetyki, Instytutu Elektrotechniki i Instytutu Oceanologii PAN.

 

W zespole reprezentowani są również kluczowi dostawcy technologii i know-how: Siemens, ABB, DNV GL, Energoprojekt-Kraków, TELE-FONIKA Kable, a także inwestorzy i deweloperzy przygotowujący projekty morskich farm wiatrowych w Polsce, w tym PGE Energia Odnawialna, Energa Wytwarzanie, Generpol, BTI, Baltex.

 

Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Zespołu odbyło się 12 grudnia br. w Gdańsku. Funkcję Przewodniczącego Zespołu objął prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny (Politechnika Gdańska), a do prezydium powołano: prof. dr hab. Alicję Kosakowską (Instytut Oceanologii PAN), Juliusza Gajewskiego (Instytut Morski) i Remigiusza Joecka (ekspert PTMEW).

 

W dniu 15 grudnia br. zaproszenie do udziału w pracach zespołu zostało przyjęte przez PSE S.A. PTMEW zakłada rozszerzanie składu zespołu o przedstawicieli pozostałych inwestorów morskich farm wiatrowych oraz kluczowych instytucji publicznych.

 

Interdyscyplinarny charakter zespołu, który udało się powołać, będzie zdaniem PTMEW gwarantował uwzględnienie wszelkich istotnych aspektów rozwoju morskiej infrastruktury przesyłowej, w tym zagadnień technologicznych, lokalizacyjnych, środowiskowych, formalno-prawnych, itp.

 

Zakłada się, że opracowana przez Zespół koncepcja rozwoju sieci morskich będzie stanowiła istotne wsparcie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, planami rozwoju KSE oraz planami budowy transgranicznych sieci morskich na Bałtyku.

 

Kolejne posiedzenie plenarne Zespołu odbędzie się w pierwszym kwartale 2015 roku.

Powrót