PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki

17-05-2012
Aktualności Polska » Polska


Dnia 24 maja b.r. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki poświecone uwarunkowaniom rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.


Celem spotkania będzie zapoznanie parlamentarzystów z aktualną sytuacją na międzynarodowym i krajowym rynku morskiej energetyki wiatrowej, ocena potencjału energetycznego, gospodarczego i politycznego dla tego sektora a także określenie najważniejszych barier do jego rozwoju.


Posiedzenie będzie poprowadzone przez Andrzeja Czerwińskiego – Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, a kluczowe kwestie dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce przedstawiać będą: Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Rozwoju Energetyki Zrównoważonej, Mariusz Witoński – Wiceprezes Zarządu PTMEW, Wojciech Dąbrowski – Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.
 

Powrót