PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Port Gdynia ogłosił przetarg na dzierżawcę terminala przeznaczonego do instalacji MFW

16-08-2021
Aktualności Polska » Polska

W dniu 16 sierpnia br. Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna (ZMPG S.A.) ogłosił rozpoczęcie postępowania na wybór dzierżawcy Terminala przeznaczonego do portowo-morskiego obrotu ładunków drobnicowych, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia TTI morskich farm wiatrowych, tj. rozładunku, składowania, wstępnego montażu i załadunku komponentów do montażu.

 


Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, w którym wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z ofertami wstępnymi mogą składać wszyscy zainteresowani Dzierżawcy, zaś oferty ostateczne wyłącznie Dzierżawcy zaproszeni do składania ofert ostatecznych.

 


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu wraz z ofertą wstępną upływa dnia 15.10.2021 r.

 


Szczegóły dotyczące Postępowania oraz materiały przetargowe dostępne są na stronie ZMPG S.A. pod poniższym adresem:

 

Postępowanie na wybór dzierżawcy Terminala

 

Źródło: port.gdynia.pl

Powrót