PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Port Gdynia, Miasto Gdynia, Miasto Rumia i Gmina Kosakowo wspólnie dla MEW

24-07-2019
Aktualności Polska » Polska

Port Gdynia, gmina Kosakowo, miasto Rumia oraz miasto Gdynia podpisały list intencyjny w sprawie przygotowania wspólnej oferty logistycznej w zakresie realizacji projektów morskich farm wiatrowych na południowym Bałtyku.

 

Jak mówi Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia: „W latach 2007- 2016 w Porcie Gdynia przeładowywane były konstrukcje farm wiatrowych. W związku z posiadanym potencjałem infrastrukturalnym i zdolnościami nawigacyjnymi, przeprowadziliśmy analizy możliwości adaptacji posiadanych terenów pod kątem przeładunku, składowania i montażu elementów morskich elektrowni wiatrowych. Wyniki wskazują, że jesteśmy gotowi do obsługi morskich farm wiatrowych, zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji.”

 

Natomiast na terenie wspomnianych miast i gminy Kosakowo miałoby działać lądowe zaplecze budowy morskich elektrowni wiatrowych, gdzie funkcjonowałyby zakłady produkujące wszelkie materiały oraz firmy obsługujące ich budowę.

 

 „Wspólnie z miastem Gdynia, Rumią i Kosakowem podejmujemy inicjatywę mającą na celu rozwój wolnej od CO2 energetyki odnawialnej. W wieloletniej perspektywie, udział w tak ogromnym przedsięwzięciu zapewni nie tylko rozwój Portu Gdynia, ale całego regionu, który będzie zaangażowany w proces budowy, eksploatacji oraz późniejszy serwis morskich farm wiatrowych. Zarząd Morskiego Portu Gdynia oraz trzy samorządy połączą siły, aby wspólnie prezentować swój potencjał inwestycyjny” - podsumował wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Grzegorz Dyrmo.

 

Źródło: portalmorski.pl

 

Powrót