PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Port Darłowo zainteresowany morskimi farmami wiatrowymi

17-05-2012
Aktualności Polska » Polska

 

Pierwsze wnioski lokalizacyjne dla morskich farm wiatrowych zostały złożone w sierpniu 2011 roku, a do tej pory zostało wydanych 5 decyzji: 3 pozwolenia na budowę sztucznych wysp (PSZW) otrzymała fima PGE, a jedno Kulczyk Investments, który dostał też jedną decyzję odmowną.


Do ministerstwa wpłynęło 59 wniosków, z czego 41 jest opublikowanych na stronach resortu.  Prawdopodobnie pozostałe 18 będą tzw. kolizyjnymi, gdzie potrzebne jest postępowanie rozstrzygające.


Z informacji przedstawionych w dzienniku „Rzeczpospolita” wynika, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, odpowiedzialne za wydawanie PSZW na podstawie ustawy o obszarach morskich, nie bardzo wie, jak ją interpretować, a kryteria, na podstawie których mają rozstrzygać sporne lokalizacje, są niejasne dla samych urzędników.
 

Powrót