PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Porozumienie Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej

24-01-2017
Aktualności Polska » Polska

Trzydzieści podmiotów związanych z branżą morską i energetyczną zawarło porozumienie celem efektywnego wsparcia rozwoju sektora energetyki morskiej w Polsce. PTMEW pełni rolę współinicjatora oraz koordynatora istotnej części działań Porozumienia.

 

Porozumienie zostało zawarte w wyniku konsultacji branżowych, trwających od września do grudnia 2016 roku. Sygnatariuszami Porozumienia są polskie firmy z sektora przemysłu morskiego, stalowego, elektrotechnicznego, reprezentujące m.in. branżę stoczniową, hutniczą, kablową, projektową, a także firmy z branże energetycznej oraz organziacje branżowe reprezzentujące interesy przemysłu morskiego i energetyki morskiej.

 

25 stycznia 2017 roku upubliczniono list złożony na ręce wicepremiera, ministra rozwoju Pana Mateusza Morawieckiego. W liście sygnatariusze zaapelowali o ustanowienie rządowego programu działań, mającego na celu długofalowy i stabilny rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w oparciu o lokalnych łańcuch dostaw. Sygnatariusze wnioskują o przyjęcie przez rząd celu strategicznego na poziomie 6 GW w morskich farmach wiatrowych do roku 2030.

 

Porozumienie ma charakter otwarty. Deklaracje przystąpienia do Porozumienia należy składać na adres PTMEW mailem lub pocztą.

Najbliższe plenarne spotkanie Sygnatariuszy Porozumienia planowane jest na 27 lutego br. podczas konferencji w Warszawie.

 

Lista Sygnatariuszy Porozumienia Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej

(stan na 19.01.2017)

 

1.       Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

2.       BALTEX Energia i Górnictwo Morskie S.A. S.K.A.

3.       Baltic Trade and Invest Sp. z o.o.

4.       Centrum Techniki Okrętowej S.A.

5.       CRIST S.A.

6.       Dynpap Sp. z o.o.

7.       Energomontaż-Północ Gdynia S.A.

8.       FINOMAR Sp. z o.o.

9.       Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

10.   GOTECH Sp. z o.o.

11.   GSG Towers Sp. z o.o.

12.   Inwestycje Infrastrukturalne Sp. z o.o.

13.   ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

14.   ISD Polska Sp. z o.o.

15.   Klaster Logistyczno-Transportowy „Północ-Południe”

16.   Krajowa Izba Gospodarki Morskiej

17.   MAREL Service

18.   MS TFI S.A. – Grupa MARS Shipyards & Offshore

19.   NELTON Sp. z o.o.

20.   Partner-Ship Sp. z o.o.

21.   Polska Żegluga Elektryczna Sp. z o.o.

22.   Polski Klaster Morski

23.   Polski Rejestr Statków S.A.

24.   Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

25.   SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.

26.   Stocznia Gdańsk S.A.

27.   StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o.

28.   Technical Ship Management Sp. z o.o. (Grupa LOTOS)

29.   TELE-FONIKA Kable S.A.

30.   Zachodniopomorski Klaster Morski

 

 

 

 

 

 

Powrót