PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Polski wkład w projekt Hywind

07-01-2017
Aktualności Polska » Polska

Kontrakt z firmą MacGregor obejmował pełną obsługę zamówienia z przygotowaniem projektu oraz jego realizacją włącznie.

 

Przedmiotem zamówienia były odlewy części systemu mocowania wież wiatrowych dla wszystkich pięciu turbin, przewidzianych w projekcie morskiej farmy wiatrowej Hywind. Nowatorstwo technologii konstrukcji wsporczych zastosowanych przy realizacji farmy

 

Hywind polega na przytwierdzeniu wież wiatrowych do dna morskiego na głębokości ok. 100 metrów za pomocą lin. Farma zostanie oddan do użytku jeszcze w tym roku.

 

Pioma-Odlewnia planuje szybkie powiększenie portfela zamówień dla branży offshore wind.

 

Źródło: gospodarkamorska.pl

 

Powrót