PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Polski sektor OZE wystosował apel do Prezesa Rady Ministrów w sprawie celów polityki klimatycznej

21-03-2014
Aktualności Polska » Polska
 

19 marca 2014 roku na biurko Donalda Tuska trafił dokument, podpisany przez 25 podmiotów skupionych wokół polskiej branży odnawialnych źródeł energii. W treści apelu przywołane zostały argumenty, dotyczące wysokich kosztów wydobycia tradycyjnych surowców energetycznych oraz stopnia uzależnienia Polski od importu tychże.

 

Jednocześnie wskazano na dogodne warunki naturalne, panujące w Polsce, które sprzyjają rozwojowi sektora odnawialnych źródeł energii.

 

Sygnatariusze apelu podkreślili strategiczną rolę węgla w polskim miksie energetycznym, jednak zwrócili uwagę na wyczerpujące się zasoby tego surowca. Ich dłuższej eksploatacji według autorów pisma sprzyjać z pewnością będzie rozwój energetyki, wykorzystującej źródła odnawialne.

 

Źródło: wnp.pl

Powrót