PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej powołana

12-01-2024
Aktualności Polska » Polska

11.01.2024 odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej. Statut nowopowstającego organu samorządu gospodarczego sygnowało 127 przedstawicieli przedsiębiorstw prowadzących lub planujących działalność w zakresie produkcji komponentów, świadczenia usług, handlu lub budownictwa dla sektora morskiej energetyki wiatrowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nowo powołana Izba będzie pierwszym w Polsce samorządem gospodarczym dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Docelowo zastąpi ona Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

 

O Polskiej Izbie Morskiej Energetyki Wiatrowej

Decyzja o powołaniu Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej (PIMEW) była podyktowana potrzebą prowadzenia ustrukturyzowanych, intensywnych i ciągłych prac związanych z legislacją, normami branżowymi, wsparciem organizacyjno-strukturalnym oraz konsolidacją sektora na rzecz umacniania pozycji i wszechstronnego wsparcia polskich przedsiębiorstw w obliczu intensywnego rozwoju rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, w regionie bałtyckim oraz na pozostałych rynkach.

Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej (PIMEW) stanie się kontynuatorką misji podjętej przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW), rozwinie jego dorobek oraz rozszerzy funkcje i zadania dotychczas realizowane przez Towarzystwo, a swoją działalność prowadzić będzie w poszerzonym składzie reprezentacji oraz organów statutowych. Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej (PIMEW) w kontaktach zagranicznych będzie posługiwać się nazwą w języku angielskim: Polish Offshore Wind Industry Chamber.

Zadania PIMEW będą prowadzone w sposób komplementarny na wielu obszarach związanych z rozwojem krajowego sektora morskiej energetyki wiatrowej, promocją local content na rynkach zagranicznych oraz rzecznictwem zbiorowych interesów członków Izby w relacjach z organami władzy RP oraz UE. W szczególności zadania Izby skupione będą wokół następujących dziedzin:

 • szeroko zakrojonego informowania nt. działalności lokalnych producentów i usługodawców z sektora;
 • tworzenia i dopracowania istniejących narzędzi wsparcia dla branży (instrumenty finansowe, gwarancyjne i ubezpieczeniowe);
 • tworzenia projektów regulacji lub zmian w regulacjach, poprawiających pozycję konkurencyjność polskiego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej;
 •  wspierania w tworzeniu partnerstw biznesowych oraz arbitrażu;
 • tworzenia lokalnych, technicznych standardów branżowych;
 • intensywnego, zorganizowanego promowania eksportowa polskiego łańcucha dostaw;
 • stałego wsparcia dla edukacji akademickiej, technicznej i zawodowej.

 

Skład organów Izby

Spośród uczestników Walnego Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej (PIMEW) wyłoniono członków organów Izby pierwszej kadencji.

 

Prezesem PIMEW został Jakub Budzyński (Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej).

 

W Zarządzie Izby zasiądą:

 • Mariusz Witoński (Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej)
 • Piotr Mirek (TELE-FONIKA Kable S.A.)
 • Artur Ambrożewicz (VULCAN Training & Consultancy Sp. z.o.o.)
 • Krzysztof Stopierzyński (Baltic Diving Solutions Sp. z o.o.)
 • Włodzimierz Pomierny (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.)
 • Mariusz Batura (GOTECH Sp. z o.o.)

 

Rada Izby:

 • Zbigniew Kozłowski (Kozłowski Tomasik Oszczak Sp. K.)
 • Radosław Marciniak (PŻB Offshore Sp. z o.o.)
 • Olaf Kopczyński (GE Power Sp. z o.o.)
 • Tomasz Świątkowski (StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o.)
 • Artur Czajkowski (Polski Rejestr Statków S.A.)
 • Agnieszka Rodak (Rumia Invest Park Sp. z o.o.)
 • Sławomir Bałdyga (Offshore Pro Solutions)
 • Izabela Kreft-Górska (ABI GreenTech Sp. z o.o.)
 • Henryk Ogryczak (Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o.)
 • Anna Wiosna (Blue Ocean Investments Anna Wiosna)
 • Ernest Czermański (Bota Green Offshore Sp. z o.o.)
 • Joanna Koselska (Attis Broker Sp. z o.o.)
 • Marek Maniszewski (Baltic Operator Sp. z o.o.; Stocznia Gdańska sp. z o.o.)
 • Michał Latacz (Blue Armada Robotics Sp.z o.o.)
 • Robert Grzegorowski (N-Sea Polska Sp. z o.o.)
 • Janusz Czajkowski (Ramboll Polska Sp. z o.o.)
 • Andrzej Czech (CRIST Offshore Sp. z o. o.)
 • Paweł Weiner (MAG Offshore sp. z o.o.)
 • Michał Nalepa (Elecom Sp. z o.o.)
 • Tomasz Kmita (Trident BMC Sp. z o.o.)

 

Komisja Rewizyjna:

 • Konrad Karbowiak (Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o.)
 • Andrzej Stankiewicz (Kancelaria Radców Prawnych Stankiewicz Własów i Partnerzy)
 • Magdalena Czuba-Wąsowska (Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o.)

 

Powrót