PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Polenergia sprzeda udziały w projektach morskich farm wiatrowych koncernowi Statoil

05-03-2018
Aktualności Polska » Polska

Polenergia S.A., największa w Polsce prywatna grupa energetyczna, podpisała przedwstępną umowę sprzedaży 50 proc. Udziałów w spółkach zależnych Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III realizujących budowę morskich farm wiatrowych o mocy 1.200 MW. Umowa została zawarta z Grupą Statoil.

 

Łączna bazowa cena sprzedaży udziałów w SPV to 94,3 mln zł powiększona o 5 mln euro płatne w ratach do 30 września 2019 r. Strony ustaliły także dodatkowe płatności warunkowe, uzależnione od realizacji określonych etapów lub parametrów projektu.

 

Pełna treść komunikatu prasowego dostępna jest na stronach internetowych spółki Polenergia S.A.

 

Źródło: polenergia.pl

Powrót