PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Podsumowanie posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki

28-05-2012
Archiwum wydarzeń » 2012

 

W dniu 24 maja b.r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki poświęcone uwarunkowaniom rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W posiedzeniu zorganizowanym w siedzibie Sejmu RP wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Gospodarki, PSE Operator oraz Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW), Agencji Rozwoju Przemysłu i Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) – współorganizatora spotkania.


Wśród pozostałych uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Instytutu Morskiego w Gdańsku, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedstawiciele ambasad Danii i Niemiec oraz polskich przedsiębiorstw działających w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, w tym CRIST S.A., Energomontażu-Północ Gdynia Sp. z o.o. i Stoczni Gdańsk S.A. Obecni byli także przedstawiciele inwestorów zainteresowanych realizacją farm wiatrowych w polskich obszarach morskich. Posiedzenie prowadził Andrzej Czerwiński – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.


W pierwszej części spotkania prezentacje wprowadzające do dalszej dyskusji przedstawili: Mariusz Witoński - Wiceprezes Zarządu PTMEW, Piotr Słupski – przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Maciej Stryjecki - Prezes Zarządu FNEZ. W dyskusji głos zabrali m.in. Anna Wypych-Namiotko - Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Janusz Pilitowski - Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki oraz Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu PSE Operator S.A.


W trakcie dyskusji uczestnicy wypowiadali się pozytywnie na temat perspektyw rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, wskazując m.in. na przygotowywane i wdrażane w tym zakresie regulacje prawne, oraz rozpatrywane przez Operatora Systemu Przesyłowego możliwości przyłączenia planowanych morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

 

Więcej informacji nt. przebiegu posiedzenia na stronie: http://www.fnez.pl/fnez,article,0,5,157,posiedzenie-parlamentarnego-zespolu-ds-energetyki.html

 

Powrót