PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Podsumowanie Konferencji i Targów Offshore, 10-11 października 2012r., Sopot- Sheraton

18-10-2012
Archiwum wydarzeń » 2012


W dniach 10 – 11 października w Sopocie odbyły się I Konferencja i Targi Offshore, zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przy współpracy z Polskim Towarzystwem Morskiej Energetyki Wiatrowej. Udział w wydarzeniu wzięło ok. 250 osób. Na równolegle trwających targach zaprezentowało się 12 firm, m.in. stocznia Crist z Gdańska, Energomontaż Północ Gdynia i Siemens.

Konferencja i Targi Offshore były okazją do spotkania najważniejszych osób związanych z branżą morskiej energetyki wiatrowej z całej Europy: developerów, inwestorów, producentów podzespołów czy przedstawicieli sektora dystrybucji energii, a także stowarzyszeń branżowych oraz środowisk naukowych.
- Organizowane przez nas Konferencja i Targi Offshore to pierwsze w Polsce tak duże wydarzenie
w całości poświęcone morskiej energetyce wiatrowej – powiedział Krzysztof Prasałek, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej - Energetyka wiatrowa Offshore ma na polskim obszarze Bałtyku bardzo duży potencjał. Jeśli dobrze wykorzystamy naszą szansę to Polska może być jednym z liderów i eksporterów technologii i usług w tej branży. Dlatego też powstała potrzeba organizacji dużej konferencji w całości poświęconej morskiej energetyce wiatrowej, która wesprze polski sektor energetyki wiatrowej w sprostaniu temu wyzwaniu.

W ramach 11 konferencyjnych paneli eksperci wygłosili 34 wykłady, podczas których przedstawili kompleksowy obraz morskiej energetyki wiatrowej. Podczas pierwszego dnia konferencji prelekcje dotyczyły perspektyw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz kierunków rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Europie. W panelu „Morska Energetyka wiatrowa w Europie” Anne-Bénédicte Genachte (Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) przekonywała, że europejski rynek morskiej energetyki wiatrowej staje się nie tylko coraz bardziej dojrzały, ale również coraz bardziej konkurencyjny – a co najważniejsze jest w nim miejsce dla Polski. Ruta Baltause (Komisja Europejska) omówiła miejsce branży offshore w europejskiej polityce energetycznej i krajowych planach działania. Następnie w panelu „Morska energetyka wiatrowa w Polsce” swoje wystąpienia zaprezentowali: Maciej Stryjecki z Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Henryk Majchrzak z PSE-Operator, Enrique Álvarez-Uría Berros z EDPR oraz Artur Zdybicki z Polenergia S.A. Wystąpienia prelegentów dotyczyły m.in. podstawowych barier w rozwoju offshore w Polsce, miejsca morskich farm wiatrowych w polityce rządu oraz dotychczasowych doświadczeń w przygotowaniu inwestycji. Panel wzbudził ogromne zainteresowanie uczestników, głównie z uwagi na wystąpienie Prezesa PSE-Operator, H. Majchrzaka, który omówił planowane inwestycje sieciowe i wynikające z nich możliwości przyłączenia farm offshore w Polsce do roku 2025.

Drugi dzień konferencji poświęcony był m.in. uwarunkowaniom prawnych, wymogom środowiskowym, mechanizmom finansowania oraz najnowszym rozwiązaniom technologicznym. Zaprezentowano również światowe i europejskie trendy, prognozy rozwoju branży, a także studia przypadku pokazujące doświadczenia w zakresie inwestycji w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Podczas drugiego dnia konferencji głos zabrał Mariusz Radziszewski z Ministerstwa Gospodarki, który przedstawił miejsce branży offshore w polityce energetycznej Polski i Krajowym Planie Działań. Cennym głosem w dyskusji był wykład prof. Zbigniewa Lubośny oraz dr Jacka Klucznika z Politechniki Gdańskiej, dotyczący morskich farm wiatrowych w systemie elektroenergetycznym.
Konferencja i Targi Offshore to nie tylko odpowiedź na zainteresowanie przedsiębiorców perspektywami, które daje branża offshore. To także swoisty apel środowiska do polityków o jak najszybszą likwidację barier rozwoju tego sektora, szczególnie w kontekście prac nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii

– W żadnym kraju morska energetyka wiatrowa nie rozwinęła się jeszcze bez wsparcia rządu. Żebyśmy za dziesięć lat nie narzekali, że na tym biznesie zarobił ktoś inny. Byłoby szkoda, zwłaszcza, że w produkcji stoczniowej i metalurgicznej mamy naprawdę ogromne doświadczenie – powiedział Bogdan Gutkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

Źródło
 

Powrót