PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Podsumowanie konferencji „Morska energetyka wiatrowa – perspektywy współpracy polsko-niemieckiej”

14-09-2012
Archiwum wydarzeń » 2012


W dniu 12 września w Sopocie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Morska energetyka wiatrowa – perspektywy współpracy polsko-niemieckiej” zorganizowana przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową i Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej przy współpracy z Morskim Centrum Eko-Energii i Eko-Sytemu MORCEKO. Konferencja została zorganizowana przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku.

W konferencji wzięło udział ponad 150 uczestników, w tym licznie zgromadzeni przedstawiciele polskich i zagranicznych firm operujących w branży morskiej energetyki wiatrowej, zarówno z sektora produkcyjnego i specjalistycznych usług, jak również reprezentujących deweloperów i inwestorów przygotowujących pierwsze projekty farm wiatrowych w polskich obszarach morskich. Ponadto w konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów, administracji morskiej i ochrony środowiska oraz instytucji naukowo-badawczych zajmujących się tematyką morskiej energetyki wiatrowej.

Konferencję otworzył Adam Wojewodka - Członek Zarządu AHK Polska, a przemówienie inauguracyjne wygłosiła Annette Klein - Konsul Generalna Niemiec w Gdańsku. Następnie w imieniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej głos zabrał Andrzej Królikowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Część inauguracyjną konferencji zakończyło wystąpienie Ryszarda Świlskiego - Członka Zarządu Województwa Pomorskiego. Wszyscy mówcy zgodnie podkreślali rosnące znaczenie sektora morskiej energetyki wiatrowej dla gospodarki Polski i Niemiec i ich regionów nadmorskich oraz zasadność rozwijania współpracy polskich i niemieckich przedsiębiorstw w tej dziedzinie.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne. W ramach pierwszej sesji przedstawiono prezentacje Federalnej Agencji Hydrograficznej, Instytutu Morskiego w Gdańsku, Niemieckiej Fundacji Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz PTMEW, dotyczące uwarunkowań i kierunków rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i w Niemczech. W drugiej sesji, poświęconej współpracy polskich i niemieckich przedsiębiorstw, przedstawiono przykłady wspólnych polsko-niemieckich projektów inwestycyjnych, ofertę niemieckich przedsiębiorstw operujących na rynku morskiej energetyki wiatrowej oraz ofertę regionu pomorskiego dla rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej. W trzeciej sesji, dotyczącej możliwości współpracy przedsiębiorstw z sektorem R&D, prezentacje nt. działalności Morskiego Centrum Ekoenergii i Ekosystemu MORCEKO, inicjatyw badawczych Instytutu Fraunhofera w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i mechanizmów finansowania współpracy międzynarodowej w zakresie badań i rozwoju. Poszczególne sesje konferencji zamykano formą dyskusji zgromadzonych uczestników z prelegentami.

Z opinii uczestników wynika, że zorganizowana konferencja umożliwiła szersze spojrzenie na możliwości rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i w Niemczech i była cenną inicjatywą dla inicjowania i pogłębiania kontaktów pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Konferencja została zakończona podpisaniem pomiędzy przedstawicielami MORCEKO oraz AHK i PTMEW, listów intencyjnych podkreślających wolę ich dalszej współpracy na rzecz promowania energetyki odnawialnej, w tym morskiej energetyki wiatrowej.
 


 
Prezentacje do pobrania:

 

Prelegent Instytucja
Nico Nolte Federal Maritime and Hydrographic Agency
Niemiecka Federalna Morska Agencja Hydrograficzna
Andrzej Sławiński Energy Research Integration Centre CENERG
CENERG Centrum Integracji Badań Energetycznych
Dr. Bernhard Lange Fraunhofer-Institute for Wind Energy and Energy System Technology IWES
Dagmara Żygowska
Janusz Zawiślak
Germanischer Lloyd Polen
Juliusz Gajewski Maritime Institute in Gdansk
Instytut Morski w Gdańsku
Anna Kamińska Invest in Pomerania
Piotr Doerffer Maritime Centre for Eco-Energy and Eco-Systems MORCEKO
Mariusz Witoński Polish Offshore Wind Energy Society
Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
Marius Backhaus Deutsche Stiftung für Offshore-Windenergie
Niemiecka Fundacja Morskiej Energetyki Wiatrowej
Ryszard Pyszko GSG Towers
Jacek Szafrański Szczecin Ship Repair Yard GRYFIA JSC
Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.
Andreas Schmidt Institut für Angewandte Ökosystemforschung, GICON Firmengruppe

 

Powrót