PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Podpisano „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”

15-09-2021
Aktualności Polska » Polska

Z inicjatywy wiceministra klimatu i środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE, Ireneusza Zyski przedstawiciele administracji rządowej oraz kluczowi przedstawiciele sektora morskiej energetyki wiatrowej podpisali, 15 września 2021 r., „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” („Polish Offshore Wind Sector Deal”). Nadrzędnym celem tego porozumienia jest wsparcie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja „local content”, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

 


Porozumienie Sektorowe zostało zapoczątkowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska „Listem intencyjnym o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” podpisanym w lipcu ubiegłego roku. Wydarzenie to umożliwiło rozpoczęcie intensywnej współpracy podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem wschodzącego sektora polskiej gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Następnie pod koniec października rozpoczęto prace w utworzonych sześciu grupach roboczych, których zwieńczeniem jest wspólnie wypracowane i uzgodnione Porozumienie.

 


Porozumienie ma stanowić stałą platformę współpracy między organami administracji rządowej, i samorządu terytorialnego, obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce, a także przedstawicielami łańcucha dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji finansowo-ubezpieczeniowych, dla osiągnięcia celu Porozumienia, poprzez zapewnienie skoordynowanych działań na rzecz dynamicznego rozwoju sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce, z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści energetycznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej - Mariusz Witoński, w komentarzu dla Gazety Prawnej powiedział, że porozumienie "to szansa na rewitalizację gospodarki morskiej, na powrót polskiego przemysłu na dużą skalę na europejskie i światowe rynki" Jak dodał, jest przekonany, że w dekadę uda się ukształtować cały polski sektor morskiej energetyki wiatrowej.

 

Źródło: gov.pl, gazetaprawna.pl

Powrót