PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Planning for Offshore Renewable Energy - wydarzenie podsumowujące projekt SEANERGY 2020,

18-05-2012
Archiwum wydarzeń » 2012
 
Wydarzenie odbyło się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW), w dniu 20 czerwca 2012, w godzinach 9:00 – 13:00, w Brukseli (siedziba Komisji Europejskiej, budynek Charlemagne).
 
SEANERGY 2020 był projektem współfinansowanym przez program Inteligentna Energia dla Europy. Jego celem było opracowanie i promocja politycznych rekomendacji  w zakresie planowania zagospodarowania obszarów morskich oraz usuwania wynikających z nich przeszkód dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. 
 
W ramach warsztatu zaprezentowane zostały główne wnioski oraz rekomendacje o charakterze politycznym, wypracowane w ramach projektu SEANERGY 2020, które zostały włączone do publikacji podsumowującej projekt. Spotkanie było okazją do debaty publicznej nad wypracowanymi rekomendacjami mającymi promować zintegrowaną i skoordynowaną politykę planowania zagospodarowania obszarów morskich na poziomie Unii Europejskiej. 
Warsztat ten był adresowany nie tylko do władz odpowiedzialnych za planowanie zagospodarowania obszarów morskich wszystkich szczebli, planistów, regulatorów, operatorów system przesyłowego, deweloperów projektów OZE oraz przedsiębiorstw ale również do innych grup zainteresowanych zagadnieniem, takich jak organizacje transportu morskiego, stowarzyszenia rybackie, ekologiczne organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, itp. 
 

Powrót