PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

PKN Orlen podpisał umowę przyłączeniową dla farmy Baltic Power

14-01-2021
Aktualności Polska » Polska

Baltic Power Sp. z o.o. - spółka celowa z grupy kapitałowej PKN Orlen S.A., odpowiedzialna za realizację projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy 1200 MW poinformowała o podpisaniu z krajowym operatorem sieci przesyłowej PSE S.A. umowy przyłączeniowej.

 

Jest to bardzo istotny etap rozwoju projektu morskiej farmy wiatrowej, a przy tym warunek niezbędny do ubiegania się o wsparcie w drodze indywidualnej decyzji administracyjnej Prezesa URE w myśl przepisów projektu Ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, który w dniu 13.01.2021 r. trafił do podpisu Prezydenta RP.

 

Łączna moc polskich projektów MFW z podpisanymi umowami przyłączeniowymi wynosi obecnie ok. 5,3 GW.

 

Źródło: PAP

Powrót