PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Piotr Naimski: rząd Polski jest otwarty na zagranicznych inwestorów w sektorze offshore wind

14-02-2020
Aktualności Polska » Polska

W piątek, 14.02.2020 dosżło do spotkania pomiędzy wiceministrem klimatu Adamem Guibourge-Czetwertyńskim, pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim, a sekretarzem handlu USA Wilburem Rossem. Rozmowy dotyczyły szeroko rozumianej współpracy pomiędzy Polską a USA w dziedzinie energetyki.

 

Wg komunikatu Ministerstwa Klimatu z dnia 14.02.2020 r. w trakcie rozmowy Piotr Naimski zadeklarował otwartość rządu RP na zagranicznych inwestorów w sekotrze morskiej energetyki wiatrowej.

 

Źródło: portalmorski.pl

Powrót