PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Pierwsze spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej

10-03-2017
Aktualności Polska » Polska

27 lutego br. w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej.

 

Program spotkania obejmował wystąpienia liderów Porozumienia, w trakcie których zostały przedstawione propozycje działań w ramach nowo utworzonej struktury, nakierowanych na promocję morskiej energetyki wiatrowej jako stablinego źródła "czystej" energii oraz szansy dla rozwoju polskiego przemysłu.

 

Ponadto odbyła się dyskusja, w trakcie której uczestnicy spotkania zgłaszali swoje propozycje inicjatyw do podjęcia w ramach Porozumienia.

 

Uzgodniono, iż na bazie przedstawionych propozycji działań do końca marca powstanie plan działań Porozumienia wraz z harmonogramem jego wykonania.

Powrót