PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

15-03-2022
Aktualności Polska » Polska

W dniu 15 marca 2022 roku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.

 


Rada Koordynacyjna jest organem nadzorującym realizację podpisanego 15 września 2021 r. „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”, którego celem jest koordynacja działań zmierzających do realizacji Porozumienia.

 


W skład Rady powołano 34 Członków, którzy stanowią reprezentację Stron Porozumienia sektorowego. Przewodniczącym Rady został Sekretarz Stanu w MKIŚ, Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

 


Podczas pierwszego posiedzenia Rady Koordynacyjnej został przyjęty Regulamin Rady Koordynacyjnej oraz powołano Grupy Robocze w następujących obszarach:

 


•    Grupa 1 – Rozwój kadr i system kształcenia;
•    Grupa 2 – Badania i rozwój;
•    Grupa 3 – Rozwój polskiego przemysłu  i  udział polskich przedsiębiorstw (z eksportem);
•    Grupa 4  – Logistyka zaplecza portowego  i wpływ na regiony nadmorskie;
•    Grupa 5  – Edukacja społeczna;
•    Grupa 6  – Współpraca interesariuszy i otoczenie regulacyjnePoczątek prac Grup Roboczych planowany jest na przełom kwietnia i maja.

 


Źródło: gov.pl

 

Powrót