PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Pięć pozwoleń na lokalizację farm wiatrowych na polskich obszarach morskich

20-04-2012
Aktualności Polska » Polska

 

Według informacji podanych przez Dziennik Bałtycki - Ministerstwo, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydało pięć pozwoleń na lokalizację morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Trzy pozwolenia przypadły PGE, która planuje budowę farm EW Baltica 1, 2 i 3. Całkowita moc przewidziana we wszystkich pięciu projektach zgłoszonych do Ministerstwa opiewa na 4500 MW. Razem, do Ministerstwa wpłynęło 59 wniosków o wydanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla morskich farm wiatrowych.


Źródło
 

Powrót