PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

PGE uiściło opłatę za wydanie pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp

01-09-2012
Aktualności Polska » Polska


Spółki należące do PGE Energia Odnawialna wpłaciły na przełomie lipca i sierpnia 2012 około 50 mln zł opłat związanych z planowanymi przez Grupę inwestycjami w morskie farmy wiatrowe.

Łączna kwota pierwszej raty opłaty za zajęcie wyłącznej strefy ekonomicznej na Morzu Bałtyckim wyniosła 49,7 mln zł.

16 kwietnia 2012 roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydał decyzje o udzieleniu pozwoleń w zakresie wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla trzech lokalizacji budowy morskich farm wiatrowych, o które wnioskowały spółki celowe EW Baltica-1 Sp. z o.o., EW Baltica-2 Sp. z o.o. oraz EW Baltica-3 Sp. z o.o. Są to spółki zależne PGE Energia Odnawialna.

Źródło
 

Powrót