PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

PGE kontynuuje współpracę z konsorcjum Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i MEWO S. A.

22-02-2021
Aktualności Polska » Polska

Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozpoczęła nowy etap realizacji Programu Offshore. We współpracy z konsorcjum Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i MEWO S.A. PGE sporządzi raport o oddziaływaniu na środowisko, który jest niezbędny przy pozyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej dla elektrowni wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3.
 


Działania te są konieczne do realizacji kolejnych etapów inwestycji, w tym opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę.Program Offshore Grupy PGE zakłada budowę co najmniej 6,5 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku do roku 2040.
 


Źródło: gkpge.pl

Powrót