PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

PGE, Enea i Tauron podpisały list intencyjny ws. współpracy przy projektach offshore

18-01-2021
Aktualności Polska » Polska

W dniu 18.01 br. pomiędzy Spółkami PGE Polska Grupa Energetyczna, Enea oraz Tauron Polska Energia podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.
Sygnatariuszami listu intencyjnego byli Wojciech Dąbrowski (Prezes Zarządu Spółki PGE), Paweł Szczeszek (Prezes Zarządu Spółki Enea) oraz Wojciech Ignacok (Prezes Zarządu Spółki Tauron).Podpisanie listu oznacza współpracę trzech grup w celu realizacji projektów morskich farm wiatrowych.
W ślad za podpisaniem listu, kolejnym krokiem będzie utworzenie wspólnej spółki celowej, której zadaniem będzie budowa nowych projektów morskich farm wiatrowych. W pierwszej kolejności, spółki aplikować będą o prawo do wznoszenia sztucznych wysp na Bałtyku.W trakcie spotkania zwrócono uwagę na duży potencjał inwestycji, zarówno z perspektywy atrakcyjności obszarów wodnych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej , jak i korzyści, które mogą uzyskać polskie przedsiębiorstwa zaangażowane w realizację projektów.
 „Naszym zadaniem jest doprowadzić do tego aby jak najwięcej korzyści uzyskały polskie firmy i polska gospodarka realizując te wielkie inwestycje” – powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE.
 

 

Powrót