PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

PGE Baltica otrzymała dezycję środowiskową dla projektów EW Baltica 2 oraz EW Baltica 3

27-01-2020
Aktualności Polska » Polska

Decyzja środowiskowa dotyczy dwóch z trzech realizowanych przez PGE Baltica projektów morskich farm wiatrowych: Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 o mocy 1498 MW oraz Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 o mocy 1045,5 MW.

 

Decyzja wydana została na podstawie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, złożonego w 4 kwartale 2017 roku. Wydanie decyzji umożliwia inwestorowi przystąpienie do prac nad projektem technicznym farmy.

 

Przypominamy, iż w 2019 PGE Baltica zawarła z duńskim koncernem energetycznym Oersted porozumienie o wyłączności w negocjacjach, mających na celu sprzedaż 50% udziałów w projektach offshore wind należących do PGE.

 

Źródło: cire.pl

Powrót