PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

PEP jednak z horyzontem do 2040?

24-08-2017
Aktualności Polska » Polska

Resort energii przedstawi politykę energetyczną Polski do 2040. Według źródła informacji zbliżonego do Ministerstwa Energii, w przypadku opracowywania strategii dla dłuższej perspektywy czasowej trudno jest przewidzieć jakie technologie się rozwiną.

 

Projekt PEP 2040 oparty jest o trzy scenariusze, z których jeden zakłada dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii. W każdym scenariuszu przewidziano spadający udział węgla, wciąż jako wiodącego źródła energii. Wśród założeń do scenariuszy uwzględnia się natomiast intensywny rozwój technologii magazynowania energii ze źródeł odnawialnych.

 

Źródło: Rzeczpospolita

 

Powrót