PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej: strategia środowiskowa UE do dalszej dyskusji

21-03-2014
Aktualności Polska » Polska

W rozmowie z wnp.pl Korolec zaznacza, że budowanie bezpieczeństwa energetycznego na OZE jest nieporozumieniem, a cele klimatyczne UE na 2020 powinny być ponownie przedyskutowane na forum międzynarodowym.

 

Korolec przyznał, że kilka państw UE chciałoby, aby UE podjęła zobowiązania jak najszybciej. "Przyjęcie europejskich celów powinno wiązać się z kalendarzem negocjacji globalnych (...). Podczas szczytu klimatycznego w Warszawie 194 państwa uzgodniły, że od początku tego roku zaczną przygotowywać swoje kontrybucje klimatyczne. Ich charakter ma być określony podczas grudniowego szczytu w Limie. W pierwszym kwartale 2015 r. państwa, które będą do tego gotowe przedstawią swoje zobowiązania, reszta przedstawi je prawdopodobnie na szczycie w Paryżu" - przypomniał.Pełnomocnik dodał, że przedstawiona w styczniu przez KE propozycja ma dwa podstawowe mankamenty. Wskazał, że KE nie przedstawiła kilku propozycji, jak miała zrobić, lecz jedną - ws. redukcji CO2. "Rada Europejska jest zmuszona do zero-jedynkowego potraktowania takiej propozycji, ponieważ nie ma alternatywy" - zaznaczył.Korolec dodał, że przedstawiony przez Komisję pomysł na nową politykę klimatyczną po 2020 r. powoduje, że redukcja CO2 miałaby następować w państwach Unii, które mają niższe dochody. "Taka propozycja musi być uzupełniona o mechanizm kompensujący dla takich państw i to musimy wynegocjować".

 

Źródło: wnp.pl

Powrót