PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Pełnomocnik Rządu ds. OZE: Port Gdynia powinien spełniać rolę portu konstrukcyjnego dla polskich MFW

06-03-2020
Aktualności Polska » Polska

Wiceminister klimatu oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Pan Ireneusz Zyska odwiedził w dniu 05.03.2020 r. Port Gdynia. Celem wizyty była ocena możliwości rozwoju portu pod kątem wykorzystania go jako bazy konstrukcyjnej dla przyszłych projektów morskich farm wiatrowych, zlokalizowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

 

Podczas wizyty minister Zyska powiedział:

„Dzisiejsza wizyta w Porcie Gdynia jest związana z wyborem lokalizacji pod port instalacyjny, przemysłu offshare, mamy w Polsce wielki skarb, natura obdarzyła nas bardzo dobrymi warunkami wietrznymi na Bałtyku. Dzisiaj jak wiemy 80 % energii pochodzi z węgla, w perspektywie rozwoju mix-u energetycznego do 2030 roku chcemy zdecydowanie odmienić ten stan rzeczy. Duży ekosystem biznesowy oparty na offshore w myśl idei local content w celu angażowania firm lokalnych które mają już doświadczenie w tym sektorze.”

 

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Adam Meller wyraził duże zainteresowanie przeznaczeniem części Portu dla celów związanych z realizacją projektów offshore wind w Polsce:

 

„Chcemy być głównym operatorem, aby to właśnie w Porcie Gdynia kompletowane były zestawy farm wiatrowych, a następnie wywożone na koncesjonowane obszary morskie. Mamy doświadczenie w przeładunkach lądowych konstrukcji farm wiatrowych, realizowanych na terenach terminali kontenerowych oraz przewagę w postaci dogodnej lokalizacji. Liczymy na to, że Port Gdynia zostanie bezpośrednim beneficjentem tego ogromnego rządowego programu inwestycyjnego. Myśląc o odnawialnych źródłach energii w koncepcji green port, przewidzieliśmy teren dla sektora offshore na końcu Portu Zewnętrznego”.

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A, jest również zainteresowany nabyciem całości terenów będących w zasobach Stoczni Marynarki Wojennej, w ramach przysługującego prawa pierwokupu. Nabyty teren ma służyć zwiększeniu funkcjonalności usług portowych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i obsługi polskich morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

 

Źródło: port.gdynia.pl

Powrót