PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Parlamentarny Zespół ds. MEW: rozwój offshore da nawet 70 mld zł polskim firmom

23-03-2018
Aktualności Polska » Polska

Nawet 70 mld zł mogłyby zarobić polskie firmy przy budowie morskich farm wiatrowych, powstałyby też nowe miejsca pracy - powiedział w czwartek Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej Zbigniew Gryglas.Dodał również, że rozwój sektora off shore w Polsce może wpłynąć na rozwój szeregu branż i spowodować powstanie dziesiątków tysięcy nowych miejsc pracy.

 

"Już dzisiaj firmy działające w Polsce mogą dostarczyć do 50 procent komponentów potrzebnych do zbudowania morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej - powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej Mariusz Witoński. Teraz większość tych firm prowadzi działalność eksportową, ale aby dalej skutecznie konkurować na zagranicznych rynkach potrzebują impulsu do zwiększenia nakładów na badania i rozwój wspierające innowacyjność gospodarki. Czynnikiem, który pobudziłby polskich przedsiębiorców do inwestowania w nowe rozwiązania byłoby otwarcie dla nich krajowego rynku offshore, który pozwoliłby na zwiększenie skali ich aktywności" - powiedział podczas posiedzenia Zespołu ds. Morskiej Energetyki Witoński.Jak mówił, rynek europejskiej energetyki wiatrowej rozwija się stabilnie, a 2017 r. był rekordowy - w morskich farmach wiatrowych zainstalowano 3 GW mocy. Jego zdaniem w perspektywie lat 2020 - 2030 może to być nawet 5 - 6 GW. Koszty związane z budową 1 GW pochodzącego z morskiej farmy wiatrowej to ok. 12-14 mld zł - wyliczał Witoński.
 


Według scenariusza PTMEW, który zaprezentował w trakcie posiedzenia Mariusz Witoński, w latach 2020 - 2030 w Polsce może powstać 6 tys. 800 MW mocy zainstalowanej w morskiej energetyce wiatrowej. W takim przypadku, gdyby polskie firmy mogły zrealizować zamówienia związane z tym i inwestycjami, do podziału między nie byłoby nawet 70 mld zł.

 

Według Aleksandra Śniegockiego, eksperta think tanku WiseEuropa, określenie "czytelnej ścieżki stopniowej rozbudowy morskiej energetyki wiatrowej na dużą skalę na kolejne 10-15 lat, wpisujące się w szerszą wizję długoterminowej polityki energetycznej Polski", zapewni nie tylko niższy koszt finansowania projektów MEW, ale też dobre warunki do inwestowania w rozwój przemysłu offshore w Polsce.


Zdaniem dr Roberta Zajdlera, eksperta Instytutu Sobieskiego, rozwój morskich farm wiatrowych może zapewnić większe zaangażowanie firm w rozwój innowacji nie tylko w sektorze ściśle związanym z energetyką, ale również w tych obszarach, gdzie inwestycje w morskie farmy wiatrowe spowodują konieczność zmiany strategii działania, modeli biznesowych, czy dokonania nowych inwestycji. Rozwój morskich farm wiatrowych może zwiększyć na przykład innowacyjność w zakresie ratownictwa morskiego, transportu osobowego i towarowego, połowu ryb, badań środowiskowych morza.

 

Źródło: cire.pl za PAP

 

Powrót