PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Otwarcie Punktu Informacyjnego Morskiej Energetyki Wiatrowej

30-03-2012
Archiwum wydarzeń » 2012

 

Od 2010 roku, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej uczestniczyło w międzynarodowym projekcie „Wind Energy in the Baltic Sea Region” (WEBSR2), współfinansowanym przez program Europejskiej Współpracy Terytorialnej „Południowy Bałtyk”. Projekt wspierał międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie i morzu.


Zagadnieniami, poruszone w ramach dyskusji dotyczyły m.in.:

  • zagospodarowania obszarów morskich,
  • aktywności sektora logistyki morskiej (portów) w nawiązywaniu współpracy z sektorem morskiej energetyki wiatrowej,
  • aktywizacji samorządu regionalnego oraz władz lokalnych i podległych im instytucji w celu przygotowania oferty „na miarę”, adresowanej do przedsiębiorstw z sektora morskiej energetyki wiatrowej,
  • środowiskowych aspektów realizacji inwestycji w morskie farmy wiatrowe,
  • tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju sektora na poziomie lokalnym i regionalnym.
     

Wnioski z dyskusji, zidentyfikowane jako szczególnie istotne dla przyszłości sektora, zostały włączone do planu działań Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, w celu wsparcia działań prowadzonych przez Państwa instytucje. Mamy również nadzieję, że nasze seminaria będą miały charakter cykliczny, co może przełożyć się na lepszą integrację uczestników sektora morskiej energetyki wiatrowej, a tym samym jego bardziej efektywny rozwój.

 

Spotkanie odbyło się 13 kwietnia 2012 r., w siedzibie Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 472 (kompleks biurowy Olivia Gate).

 

 

Powrót