PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Ostatnie poprawki do projektu ustawy o OZE

10-10-2014
Aktualności Polska » Polska
Przewodniczący podkomisji ds. projektu ustawy o OZE przedstawił plan 4-5 posiedzeń w drugiej połowie października, w czasie których analizie poddane zostaną ekspertyzy oraz zostanie zatwierdzony ostateczny projekt, uwzględniający poprawki. Kolejnym krokiem będzie przesłanie gotowego dokumentu do laski marszałkowskiej, by projekt mógł zostać poddany głosowaniu w Sejmie jeszcze w grudniu.
 
 
Źródło: cire.pl

Powrót