PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Nowy Zarząd PTMEW

16-05-2013
Aktualności Polska » Polska

 

W dniu 16 maja 2013 obradujące w Gdańsku Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej powołało nowy zarząd organizacji. Stanowisko Prezesa Zarządu PTMEW objął Mariusz Witoński, na stanowiska Wiceprezesów powołani zostali Maciej Bartmański i Marcin Włodarski.


Zadaniem nowego zarządu PTMEW będzie kontynuowanie i intensyfikowanie działań na rzecz promocji rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w naszym kraju.


Istotną rolą PTMEW będzie też wspieranie transferu wiedzy i doświadczeń z krajów, w których morska energetyka wiatrowa jest z powodzeniem rozwijana. W tym celu PTMEW zawarł strategiczne porozumienie z Wind Energy Network – drugą co do wielkości niemiecką organizacją zrzeszającą podmioty działające w branży energetyki wiatrowej.


Polska dysponuje znaczącym potencjałem lokalizacyjnym obszarów morskich, wynoszącym co najmniej 5-7 GW. Zagospodarowanie tego potencjału w perspektywie roku 2025 stanowi szansę na budowę w Polsce zrównoważonego modelu energy mix, gwarantującego odpowiednie udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Morska energetyka wiatrowa powinna być, zdaniem Mariusza Witońskiego – nowego prezesa PTMEW, jednym z kluczowych kierunków rozwoju potencjału mocy wytwórczych w Polsce, obok pozostałych odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań takich jak energetyka jądrowa, czy elektrownie gazowe, w tym wykorzystujące w przyszłości gaz łupkowy.
 

 

Powrót